Knihy

Následující řádky jsou ze seminárních prací studentů KTF UK. Přinášejí různá svědectví o křtu: ať už z pohledu křtu v dětství nebo po vědomém obrácení ve věku, když už člověk život rozumově prožívá. Je zajímavé, že každého oslovuje trochu něco jiného. Pro každého má Pán připravenou jinou cestu. Všemi příběhy se však prolíná skutečnost, že nás nejvíce zasahuje Boží Radost a Láska – opravdová, která se dotkne našeho srdce. Musíme být stále vnímaví ke skutečnosti, že jsme Boha stáli mnoho (dal za nás svého Syna), než abychom mu byli lhostejní.

Františkán Benedikt Vladimír Holota pojednává ve své knize o dnes velmi diskutovaném tématu – celibát. Mohlo by se zdát, že jeho přístup je z důvodu vývoje času již zastaralý. Opak je pravdou. Některé věci, jak on sám říká, by se již měly aktualizovat. Čtenář nalezne vysvětlení tohoto stavu, jeho obranu a především jeho cenu.

Dostává se Ti do ruky kniha, která je souhrnem, sbírkou poznatků, objevů a inspirací. Neklade si za cíl dát manuál, jak se zpovídat, ani jak zpovídat. Nedržíš v rukou žádné teologické pojednání. V žádném případě se nechce ani dotknout oficiálního učení církve. Cílem této knihy je především inspirovat, otevírat studnici milostí, které táto svátost smíření přináší.