Vítejte na na našich stránkách, jejichž část chceme věnovat modlitbě Examen. Rádi bychom Vám zprostředkovali Boží milost, která se u nás projevila. Začněme svatým Ignácem, který prvně popsal ve svém deníku tuto modlitbu: Ignác vyjadřuje svoji zkušenost z dotyků Boha takto: Dříve se my unavíme přijímání jeho darů, než on jejich dáváním. Jsou to působivá slova a nabízí působivý obraz Boha, jehož touha dávat je tak velká, že přesahuje naši schopnost přijímat. Ignác svým spolubratrům dále píše: Nemám pochyb ohledně onoho nejvyššího Dobra, které se tak ochotně dělí o své dary. Nemám pochyb ohledně té nekonečné lásky, která nás chce dovést k dokonalosti víc, než jsme schopni obsáhnout. … zobrazit více

Jak žít Examen

Když mně poprvé P. František Hylmar, SJ., vyprávěl o Examenu, nečekal jsem, že je to takové pecka. Postupně přicházím na to, že Examen se nejde jen modlit, ten se dá a především může žít. A o to více, když je to s ním taková radost. Abychom si udrželi Boží přítomnost, musíme se naučit v ní být. Odhánět N – to je zlého. A to se podaří, když budeme pozorovat, co s námi které myšlenky dělají … zobrazit více

Examen jako cesta k nacházení Boha

To všechno platí jen tehdy, když neuvízneme v bahně viny. Uvědomit si své hříchy může být pozváním k růstu, ale může se stát i pastí. Vina někdy člověka přivádí mylně k domnění, že mu Bůh nemůže odpustit nebo že kvůli své hříšnosti je zcela bezcenný. To vede k zoufalství, což je jasné znamení vzdalování se od Boha. Všichni musíme zápasit s hříchem, všichni se musíme snažit dosáhnout odpuštění ze strany Boha i lidí, ale všichni jsme stále předmětem Boží lásky – větší, než si umíme představit. … zobrazit více

Examen jako 5O

Examen lze chápat jako 5O:

Examen jako droga

Na první pohled to nevypadá moc vábně: člověk by se měl zamyslet nad svými myšlenky, slovy i skutky. Už několik let si ale užívám hned první bod, a to je vděčnost. Je to pro mě droga, bez které si nedovedu představit žít.  Stále je za co děkovat. Je toho tolik kolem nás i v nás, za co můžeme Bohu být vděční. Bez tohoto každodenního kroku bych si to jen těžko uvědomoval. …. zobrazit více

Examen jako radost

Výzkum provedený v Ústavu neurověd a psychologie na University of Glasgow naznačuje, že existují jen čtyři základní emoce, z nichž tři jsou takzvaně negativní – strach, hněv a smutek. Jedinou pozitivní je radost neboli pocit štěstí. Zkoumání radosti není nic menšího než zkoumání toho, co činí lidskou existenci uspokojující … zobrazit více

Najděme funkční způsob

Můj problém byl, že mnohdy jsem se snažil mechanicky se v manévrovat do “modlitebního stylu” – abych se modlil tak, jak se to prezentuje např. v knize, podle rad moudrých lidí atd. Ale mě to nešlo a já se to tak snažil dělat takovým způsobem, který pro mě byl obtížný. Lépe je najít způsob, který je funkční a pak ten uskutečňovat … zobrazit více

S dětmi

Už od dob, kdy naše holky byly dost malé, aby to pochytily, se každý večer (pokud jsem doma) modlíme stylem:

Děkuji, prosím, lituji, odpouštím. Ke každému bodu vždy každý něco řekne a předá slovo někomu dalšímu, podle své volby. Vždy ke každému bodu se všichni postupně vystřídají, než přejdeme k dalšímu bodu. … zobrazit více

Examen jako hymnus

V tento nyní večerní čas
* děkuje, Bože, každý z nás
* za všeliká dobrodiní,
* která nám nehodným činíš.
A také prosíme tebe,
* dej nám, ať poznáme sebe,
* naše dnešní provinění,
* dobrých skutků nečinění.
Bože, litujeme toho:
* dnešního dne hříchů mnoho 
* spáchali jsme proti tobě, 
* příliš povolili sobě.
Chceme život polepšiti, 
* ctnosti svaté na se vzíti, 
* hříchů všech se varovati, 
* tvou vůli vždycky konati.

Examen jako lék

Začínám tím, že se “zklidním”, snažím se uvědomit si dech a vyprázdnit hlavu. Většinou už na nic moc nemyslím, protože předtím říkám pohádku dětem, to mi pomáhá nemyslet před spaním na práci. V nastalém tichu prosím jednoduchou modlitbou o vedení Duchem, abychom viděl hříchy, ale mohl prožívat vděčnost za boží lásku a odpuštění. S tímhle jsem míval dříve problém díky otcovskému zranění a dalším věcem … zobrazit více

AutorHledání radosti