Home

Vděčnost

Vděčnost

Každý den máme mnoho věcí, za které můžeme děkovat. Udělejme si chvilku na oslavu uplynulého dne, a poděkujme za to, co jsme dostali.

Prosba

Prosba

Prosme Boha o pomoc, abychom viděli den, naše skutky Jeho očima. Vykonávání druhého kroku naplňuje zpytování svědomí hřejivým a bohatým pocitem naděje.

Odpočet

Odpočet

Promítneme si celý den, jednu událost po druhé. Každý den přináší množství vnitřních zkušeností: lásku, naději, trápení, radosti, obavy, vábení, odpor, touhy, nechuť. Jsou provázeny nekončícím proudem rozličných myšlenek. Kde v tom všem byla Radost?

Odpuštění

Odpuštění

Odpusť nám, i našim viníkům. Jen tehdy můžeme druhé přijmout takové, jací jsou, a odpustit jim, když objevíme, že Bůh nás taky přijímá takové, jací jsme, a odpouští nám. Zjištění, že Bůh nás miluje a ochraňuje přes všechny naše zkaženosti a malosti, je hlubokým zážitkem.

Obnova

Obnova

Připravme se na další den, abychom se vyvarovali toho, co ostatní i nás bude trápit, a naopak rozmnožili to, co podporuje radost.

Máte také zkušenosti s Examen?