V

Vezmi si, Pane, celou mou svobodu

Modlitba sv. Ignáce z Loyoly (+1556)

Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu,
mou paměť, můj rozum a mou vůli,
všechno, co mám a co vlastním.

Od tebe jsem to přijal a tobě to vracím,
nalož s tím zcela podle své vůle.

Dej mi jen svou milost a lásku, o to prosím a víc nežádám.
Amen.

AutorHledání radosti