S

Shromáždění pokrytců

Dokáže léčit bolavé vztahy s lidmi

Byla jsem pokřtěna do jednoho měsíce po svém narození. Na svůj křest si nepamatuji. Vzhledem k této skutečnosti se domnívám, že se obraz této události v mém životě utvářel na základě výpovědi a reakce mé rodiny a mého okolí. Pokud vezmu v úvahu svou rodinu, tak se více hovořilo o tom, jak mi píchali uši na náušnice, příp. se zmínili o tom, že mám bezbožné jméno a špatnou kmotru, která o mě nemá zájem. Celé dětství jsem prožila na velmi malé vesnici, kde nebyl kostel ani škola. Tyto byly ve střediskové obci a hezky vedle sebe. Takže mé dětství se odehrávalo dle pravidelného scénáře – v neděli do kostela, v pondělí ve škole na stupínek, kde se mi děti, na pokyn pana učitele, veřejně vysmívaly, že chodím do kostela a měly zakázáno se se mnou více méně kamarádit. Když jsem odmítala chodit do kostela, tak mi bylo řečeno, že musím trpět, že to musí každý správný křesťan. Ještě dneska si pamatuji ty bezzubé úsměvy „hodných“ babiček z kostela, jež v sobě skrývaly kruté potěšení z mého neštěstí. Zkrátka z toho měly velkou radost. Dlouhou dobu pro mě znamenal křest vyjádření nepřijetí, a to jak společností, tak i církví. Obě tyto instituce mi byly k smíchu a nesmírně jsem jimi pohrdala. Obě tyto instituce mi připomínaly shromáždění pokrytců. V podstatě si ze svého dětství nemohu vzpomenout na nic jiného než je samota. Naučila jsem se schovávat se před lidmi. Bylo mi mnohem lépe v lese, ve skalách, na loukách, zkrátka kdekoli, kde nebyli lidé. A v této samotě jsem začala objevovat nesmírně bohatý vnitřní život člověka – tu sílu, kterou lze načerpat ve chvílích samoty, onen nepopsatelný klid a povznášející radost. Dnes už vím, že křest je jedna z nejsilnějších svátostí a působí navzdory všem vnějším skutečnostem. Tato znalost je ověřena i dlouhodobým pozorováním mého vlastního života i mého okolí. Dnes pro mě křest vyjadřuje možnost určitého spojení, či hluboké komunikace přímo s Bohem, je základem, na němž lze vytvářet blízký vztah s Bohem. A tento prožitek dokáže měnit, dokonce i léčit ony bolavé vztahy s lidmi.

AutorHledání radosti